วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15:26 น.

ข่าวสังคม

เงินติดล้อ ร่วมสนับสนุน “โครงการกำลังใจ” ในพระดำริฯ ให้โอกาสแก่ผู้ก้าวพลาด

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562, 10.01 น.

เงินติดล้อ ร่วมสนับสนุน

“โครงการกำลังใจ” ในพระดำริฯ

 ให้โอกาสแก่ผู้ก้าวพลาด
 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงโปรดเกล้าให้ นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เข้าเฝ้าถวายรายงานการดำเนินงานของเงินติดล้อในฐานะองค์กรที่ร่วมสนับสนุน “โครงการกำลังใจ” ในพระดำริฯ ณ เรือนจำชั่วคราว เขาระกำ จังหวัดตราด โดยเงินติดล้อให้การสนับสนุนความรู้พื้นฐานทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้ก้าวพลาด (ผู้ต้องขัง) หลังพ้นโทษ ให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการประกอบอาชีพสุจริตเพื่อให้ชีวิตหมุนต่อได้ และเป็นคนดีของสังคมต่อไป   

หน้าแรก » ข่าวสังคม