วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 09:30 น.

ข่าวสังคม

โบว์ลิ่งการกุศล “ กลิ้งเพื่อน้อง ”

วันอังคาร ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562, 16.29 น.

โบว์ลิ่งการกุศล “ กลิ้งเพื่อน้อง ”

 

ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สศก.) และพลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสารจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “ กลิ้งเพื่อน้อง ” ครั้งที่ 3  ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 49  ปีของการก่อตั้งสมาคมฯ  เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรม ให้การสงเคราะห์โรงเรียน และนักเรียนที่ขาดแคลน โดยมีพลเอกจรัล กุลละวณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัลฯ