วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15:33 น.

ข่าวสังคม

N Heatlh ต้อนรับคณะเยี่ยมชม

วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 10.07 น.
N Heatlh ต้อนรับคณะเยี่ยมชม
 

คุณดารารัศมี ภูภักดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Heatlh) ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ) ภาควิชาพยาธิชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาเยี่ยมชมการให้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของ N Health เพื่อศึกษาดูงานเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริงจากรุ่นพี่ และเพื่อเพิ่มพูนความรู้พร้อมเสริมประสบการณ์ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและเคมีคลินิก ณ ห้องประชุม ศ. เกียรติคุณ นพ. วิจิตร บุญพรรคนาวิก บริษัท N Health อาคารทันตกรรม รพ. กรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย

หน้าแรก » ข่าวสังคม