วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 16:43 น.

ข่าวสังคม

SME D Bank ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลฯ

วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 15.55 น.
SME D Bank ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลฯ
 
SME D Bank ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562
 
นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  หรือ SME D Bank ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562   ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ถนนวิภาวดีรังสิต 
 

หน้าแรก » ข่าวสังคม