วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 16:54 น.

ข่าวสังคม

เอสเอสไอฅนเหล็กรักษ์โลก

วันเสาร์ ที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 07.19 น.

เอสเอสไอฅนเหล็กรักษ์โลก

 
จัดกิจกรรมทำความสะอาดหาดแม่รำพึงในวันสิ่งแวดล้อมโลก
 
คณะผู้บริหาร บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กลุ่มเหล็กสหวิริยา อบต.แม่รำพึง พร้อมหัวหน้าส่วนส่วนราชการ สถานศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน และจิตอาสา และพนักงานจำนวน 1,000 คน ร่วมกิจกรรมเก็บขยะ ณ บริเวณชายหาดแม่รำพึงระยะทาง 3 กิโลเมตร เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก พร้อมกันนี้ได้รณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อนำมารวมและคัดกรองตามจุดคัดแยกที่กำหนดไว้จำนวน 4 จุด ตลอดแนวชายหาด โดยในปีนี้สามารถรวบรวมขยะได้ 1,774 กิโลกรัม และมีกรรมการธนาคารขยะจากโรงเรียนบ้านสวนหลวง ร่วมเป็นจิตอาสาคัดแยกขยะ เพื่อนำขยะที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ไปสร้างมูลค่าและทำประโยชน์ต่อไป กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม