วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 02:16 น.

ข่าวสังคม

ศิษย์เก่าเขมะสิริอนุสสรณ์สังสรรค์

วันเสาร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 06.36 น.

ศิษย์เก่าเขมะสิริอนุสสรณ์สังสรรค์

 

ทิพรัตน์  เหตระกูล เป็นเจ้าภาพนัดเพื่อนๆ ศิษย์เก่าโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ รุ่น พ.ศ. 2504-6 อาทิ สุชาดี มณีวงศ์ ผู้ผลิตรายการสารคดีกระจกหกด้าน ดรุณี ศรีสนิท  ทพญ.จุไร นาคะปักษิณ  ราณี โอภาสสถาวร  ธิดา อักขิโสภา และ ผศ.ยุวดี วงศ์สว่าง มาร่วมพบปะสังสรรค์เพื่อรำลึกความหลัง ที่ห้องอาหารญี่ปุ่นไดอิจิ  โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อเร็วๆนี้