วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 13:17 น.

ข่าวสังคม

ครบรอบ 53 ปี

วันอาทิตย์ ที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 05.46 น.

 

 

ดร. อมร เตชะหรูวิจิตร ประธานกลุ่มโรงแรมเอเชีย, สุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการผู้จัดการ,  สุวิมล เตชะหรูวิจิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับพนักงาน ไหว้ศาลประจำโรงแรม และจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปี แห่งการบริการ ณ ห้องกิ่งทอง