วันพุธ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 07:05 น.

ข่าวสังคม

อัยการพึ่งได้ ! ประชาชนปลื้ม 3 นิติกรอัยการจังหวัดช่วยพ้นทุกข์

วันอาทิตย์ ที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 13.30 น.

อัยการพึ่งได้ 3 นิติกรอัยการจังหวัดลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน 3 จังหวัดรวด ทั้งช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดิน ช่วยจัดการผู้รับมรดกแทนจบไปอย่างเรียบร้อย สร้างความปลาบปลื้มประชาชนหลุดพ้นจากปัญหาข้อกฎหมาย

อัยการพึ่งได้ ! วันที่ 1 ธ.ค.62 นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่าสำนักงานอัยการสูงสุดยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดนายผาไท รูปชัยภูมิ นิติกรชำนาญการ สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว ได้ลงพื้นที่พบประชาชนที่ร้องขอให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากคู่สมรส คือ นางจันทร์เพ็ญ สุภาษิต อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 96 ถนนเทศบาล 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เป็นทายาทโดยธรรม เป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถมาให้ความยินยอม ในการร้องขอจัดการมรดกยังสำนักงานอัยการ โดยอัยการฯได้เดินทางไปที่บ้านของคู่สมรสของเจ้ามรดก และบอกกับบุตรชายผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกว่าไปทำหนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดกให้ลงชื่อที่บ้าน โดยไม่ต้องนำคู่สมรสของเจ้ามรดกมายังสำนักงาน ส่วนทายาทที่เหลือจะมาให้ความยินยอมภายหลัง เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาได้อัยการไปบริการถึงที่และช่วยแก้ปัญหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพงษ์ชาย ชูเชื้อ นิติกรชำนาญการสำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนหลังมีผู้ร้องมาขอให้อัยการช่วยเหลือตั้งผู้จัดการมรดกของน้องชายที่เสียชีวิต แต่ผู้ตายมีทายาทโดยธรรมเพียง 2 คน คือ บิดา มารดา ซึ่งชรามากแล้ว และเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถเดินทางมายื่นเรื่องเป็นผู้จัดการมรดก และให้ความยินยอมได้ด้วยตนเอง จึงประสงค์ให้ผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรคนโต และเป็นพี่สาวร่วมบิดา มารดาเดียวกัน เป็นผู้จัดการมรดกแทน โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯสุราษฎร์ธานีได้รับเรื่องไว้ แล้วอำนวยความสะดวกแก่ทายาท โดยได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้จัดการมรดกแทน โดยให้บิดามารดาเซ็นหนังสือมอบอำนาจให้ และยินยอมให้เป็นผู้จัดการมรดกแทน และผู้ร้องก็เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยทั้งสองคนด้วยต้นเอง และผู้ตายก็ไม่มีทายาทอื่นใด นอกจากบิดาและมารดาเท่านั้น จึงรับเรื่องไว้แล้วบริการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ร้องและทายาทอย่างเต็มที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ส่วนที่จังหวัดชัยภูมิ นายปวริศร เฉลิมแสน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ ได้ลงพื้นที่แก้ปัญหาประเด็นพิพาทที่ดินให้กับประชาชน หลังได้รับคำร้องจากนายศุภชัย พองชัยภูมิ และ นางพรประไพ คูบา สองแม่ลูกผู้ร้องว่าได้ซื้อที่ดินจากนายนาวิน บัวเมืองเก่า จำนวน 2 ไร่ จ่ายเงินไปแล้ว 1,030,000 บาท ต่อมาผู้ขายได้นำที่ดินไปขายให้คนอื่น แม้ผู้ร้องได้ร้องที่อำเภอเมืองชัยภูมิและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ต้องมาร้องขอให้สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิจังหวัดชัยภูมิช่วยไกล่เกลี่ย อย่างไรก็ตามอัยการฯได้เชิญคู่กรณีมาเจรจาไกล่เกลี่ยหาข้อยุติ โดยผู้ขายไม่มีเงินมาคืน แต่มีที่ดินแปลงอื่นอยู่จึงขอตีใช้หนี้แทน หลังสอบถามผู้ร้องยินดีรับที่ดินแปลงอื่น จึงนัดทั้งสองฝ่ายออกไปยังที่ดิน ทำการแบ่งแยกปักปันที่ดิน โดยที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายนำชี้ฝังเสาตามที่ตกลง เนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 39 ตารางวาทำบันทึกข้อตกลงเรียบร้อย ทั้งสองฝ่ายโอบกอดกันพอใจและจบลงด้วยดี

 

หน้าแรก » ข่าวสังคม