วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 14:51 น.

ข่าวสังคม

ดรีมเวิลด์มอบเงินวิ่งการกุศลแก่มูลนิธิพระดาบส

วันพุธ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563, 10.19 น.

ดรีมเวิลด์มอบเงินวิ่งการกุศลแก่มูลนิธิพระดาบส

 

พุฒิพงศ์ กิติพราภรณ์  กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการสวนสนุกดรีมเวิลด์ มอบเงินจำนวน 175,700.- จากกิจกรรมวิ่งการกุศล “ฮีโร่ รัน จูเนียร์ 2” ให้แก่มูลนิธิพระดาบส เพื่อเป็นทุนสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เข้ารับการฝึกทักษะวิชาชีพ  โดยมี พิรญาณ์ อุสนี ณ อยุธยา  ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส ฝ่ายธุรการ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จ. ปทุมธานี เมื่อวันก่อน