วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 15:10 น.

ข่าวสังคม

ก้าวด้วยธรรม Virtual Run 99,999 ก้าว

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564, 12.39 น.

ก้าวด้วยธรรม Virtual Run 99,999 ก้าว

ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ประธานกรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาลในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์  และ ลาวัลย์ กันชาติ ประธานกรรมการจัดงาน "ก้าวด้วยธรรม Virtual Run 99,999 ก้าว” พร้อมด้วย ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน, ปิติ ลีเลิศพันธ์ และเหล่าคณะกรรมการ ได้จัดถวายเพลพระครูปริตรโกศล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้เทศน์และอวยพรปีใหม่ 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย ณ ร้านอาหารบ้านขนิษฐา สุขุมวิท 53 เมื่อวันก่อน