วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 02:08 น.

ข่าวสังคม

ปฐมบท “กัญชง” สู่อุตสาหกรรมไทย

วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564, 10.08 น.

 

 

นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดงานสัมมนา Seed-To-Sale: ปฐมบท “กัญชง” สู่อุตสาหกรรมไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนกัญชาในทางการแพทย์ และกัญชงในเชิงอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมด้วยนายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร นพ. กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมการประชุมสัมมนา และเวิร์คช็อป รวมทั้งเยี่ยมชมโมเดลนำร่องการปลูกกัญชงทางทางแพทย์ในโรงเรือนระบบปิดของวิสาหกิจเพลาเพลินฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งภาคต้นน้ำ - กลางน้ำ - ปลายน้ำ อันเป็นการเริ่มต้นขับเคลื่อน “กัญชง” สู่อุตสาหกรรมไทย ณ ห้องประชุมฟลอร่า อุทยานการเรียนรู้ เพ ลา เพลิน จ.บุรีรัมย์ เมื่อเร็วๆ นี