วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:26 น.

ข่าวสังคม

ไทยยื่นหนังสือเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket, Thailand

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565, 18.07 น.

ไทยยื่นหนังสือเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket, Thailand

นายศรันย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และนายวรวุฒิ สมหวังประเสริฐ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ได้เข้าพบนาย Dimitri Kerkentzesเลขาธิการองค์การนานาชาติ(Bureau International des Expositions- BIE)เพื่อยื่นหนังสือเสนอตัวอย่างเป็นทางการ (Letter of Candidature) ในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket, Thailand ซึ่งเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ภายใต้แนวคิด “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperityโดยมีกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลประสานงานการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานเพื่อนำเสนอศักยภาพประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเวทีระดับโลกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพในอนาคต เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา