วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 17:22 น.

ประกัน

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ทำบุญครบรอบปีที่ 42

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 16.02 น.

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ทำบุญครบรอบปีที่ 42

 

คุณเสถียร เลี้ยววาริณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ ปีที่ 42  มีคณะผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมพิธี ณ สำนักงานใหญ่ ชิดลม โดยตลอดระยะเวลา 42 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาและสร้างหลักประกันทางการเงินที่มั่นคง ควบคู่กับการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพโดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อมุ่งสู่การเป็น “บริษัทประกันชีวิต ที่คุณไว้วางใจ” ก้าวเข้าสู่ปีต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน