วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 02:42 น.

ประกัน

แอกซ่าฯ จัดกิจกรรม “สร้างแผ่นดินทอง เพื่อน้องๆ บ้านนานา ปีที่ 11”

วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 13.23 น.

แอกซ่าฯ จัดกิจกรรม “สร้างแผ่นดินทอง เพื่อน้องๆ บ้านนานา  ปีที่ 11”

                

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดยคุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา ร่วมปลูกข้าว ปล่อยปลา ในกิจกรรม "สร้างแผ่นดินทอง เพื่อน้องๆ บ้านนานา ปีที่ 11” ณ มูลนิธิพันธกิจเด็ก และชุมชน บ้านนานา อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยกิจกรรมดังกล่าว บริษัทฯ มุ่งมั่น และดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้น้องๆ ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างความสุข และมีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา