วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 00:51 น.

ประกัน

เอไอเอรับรางวัล “องค์กรดีเด่น” ด้าน “ส่งเสริมสุขภาพและคุ้มครองประกันชีวิตยอดเยี่ยม”

วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 14.07 น.

เอไอเอรับรางวัล “องค์กรดีเด่น” ด้าน “ส่งเสริมสุขภาพและคุ้มครองประกันชีวิตยอดเยี่ยม”

 

นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล “องค์กรดีเด่น” ด้าน “ส่งเสริมสุขภาพและคุ้มครองประกันชีวิตยอดเยี่ยม” จาก นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่เอไอเอ ประเทศไทย ได้รับคัดเลือกจากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณามาจากการที่เอไอเอ ประเทศไทย เป็นองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการส่งเสริมสุขภาพคนไทย และการคุ้มครองประกันชีวิตที่ประจักษ์ต่อสังคม นอกจากนี้ ยังเป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนส่วนรวมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรางวัลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเอไอเอ ประเทศไทย ที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น “Healthier, Longer, Better Lives” ตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อไม่นานมานี้