วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 20:11 น.

ประกัน

ไทยสมุทร มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 15.35 น.

ไทยสมุทร มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี

 

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดย คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อสนับสนุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ