วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 11:10 น.

ประกัน

สรุปยอดสินไหม7วันอันตรายเทศกาลปีใหม่จ่าย 51 ล้าน

วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562, 13.33 น.

สรุปยอดสินไหม7วันอันตรายเทศกาลปีใหม่จ่าย 51 ล้าน

 

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองผ่านพ้นไป บางคนเริ่มต้นปี 2562 ด้วยรอยยิ้มและความสุข แต่บางคนเริ่มต้นปีด้วยความเศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสีย ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รายงานช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทั้งสิ้น 463 ราย แต่มีผู้ที่ได้ทำประกันชีวิตไว้เพียง 102 รายเท่านั้น ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 22.03 ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด โดยมีจำนวนสินไหมประกันชีวิตรวมทั้งสิ้น 51,855,930.42 บาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตรวม 423 ราย โดยมีผู้ที่ได้ทำประกันชีวิตไว้จำนวน 107 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.30 ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด ซึ่งสมาคมประกันชีวิตไทยขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียมา ณ โอกาสนี้ อย่างไรก็ตามแม้จะมีการรณรงค์ให้ประชาชนวางแผนคุ้มครองความเสี่ยงภัยจากชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมสร้างความตระหนักในการป้องกันอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่จำนวนผู้เสียชีวิตก็ยังเพิ่มมากขึ้นและสวนทางกับจำนวนผู้ที่มีประกันชีวิต แสดงให้เห็นว่ายังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ไม่มีความคุ้มครองจากประกันชีวิต และเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น ความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียก็จะส่งผลกระทบไปยังครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ข้างหลัง

 

ดังนั้น สมาคมประกันชีวิตไทยจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกัน โดยทำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุอย่างน้อยครอบครัวละ 1 กรมธรรม์ เพื่อวางแผนลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน พร้อมแนะนำให้ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงดังกล่าวรีบดำเนินการเรื่องเอกสารและติดต่อบริษัทรับประกันภัย เพื่อใช้ในการขอรับสินไหมทดแทน ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมอย่างรวดเร็วในทันทีที่ได้รับเอกสาร