วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 02:21 น.

ประกัน

สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมส่งเสริมวินัยการออม

วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562, 15.59 น.

สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมส่งเสริมวินัยการออม

 

นางสาววลี อุ่นประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมประกันชีวิตไทย มอบกระปุกออมสินเพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมปลูกฝังวินัยการวางแผนทางการเงินให้กับเยาวชนโรงเรียนวัดตำหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์) โดยมีนางสาวสุจรินทร์ วรรณมาศ ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์) ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้