วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 09:48 น.

ประกัน

กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพลิกโฉมยูนิฟอร์มใหม่ ในรอบ 20 ปี

วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 13.55 น.

กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพลิกโฉมยูนิฟอร์มใหม่ ในรอบ 20 ปี

 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มของผู้บริหารและพนักงานใหม่ โดยเล็งเห็นว่าพนักงานทั่วประเทศคือผู้ที่ให้บริการกับลูกค้าเป็นด่านแรกโดยตรง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของบริษัทและสะท้อนภาพลักษณ์องค์กรได้ดีที่สุด จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนเครื่องแบบพนักงานใหม่ทั้งหมด อีกทั้งเพื่อเป็นการยกระดับบุคลิกภาพและคุณภาพการบริการให้กับประชาชนผู้ประสบภัยจากรถทุกคนอีกด้วย