วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 16:44 น.

ประกัน

ทิพยประกันภัย ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 08.53 น.

ทิพยประกันภัย ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม
 

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย มอบกระเป๋าปฏิบัติการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และร่ม เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม โดยมี พ.ต.ท.หญิง กชพร วัฒนธรรม สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงราย รับมอบ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงราย