วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 20:59 น.

ประกัน

สหมงคลประกันภัยฯตั้งเป้าปี 63 โกยยอดขาย 1,500 ล้านบาท

วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 13.44 น.

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดประชุมผู้บริหารทั่วประเทศตั้งเป้าปี 2563 โกยยอดขาย 1,200 – 1,500 ล้านบาท

ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสัมนา ผู้บริหารฝ่ายการตลาดของบริษัทฯจากทั่วประเทศ ไตรมาสที่ 2 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขายที่ 1,200 - 1,500 ล้านบาท ในสิ้นปี 2563 ในโอกาสนี้ บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด(มหาชน) ยังพัฒนาการตลาดในช่วง NEW NORMAL จากวิกฤต ไวรัสโควิด-19 โดยมอบอุปกรณ์อีเล็กทรอนิค รุ่นใหม่ล่าสุด iPhone SE ร่วมกับการบริการ ของระบบเครือข่ายจาก DTAC เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการกับลูกค้า ซึ่งได้มอบให้ผู้บริหารของ บริษัทฯ เพื่อใช้ติดต่อประสานงานกับตัวแทนและลูกค้าให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเพื่อความทันสมัยเป็นผู้นำด้านประกันภัยและพัฒนาไปสู่นักขายติจิทัล สุดท้ายเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ผู้บริหารที่ทุ่มเททำผลงานให้บริษัทฯ อย่างดียิ่งตลอดมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว