วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:48 น.

ประกัน

กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมประกันอัคคีภัยกว่า 65 ล้านบาท

วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 16.10 น.

กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมประกันอัคคีภัยกว่า 65 ล้านบาท

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายจักรกริช ชีวนันทพรชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัย จำนวนเงิน 65,620,701.09 บาท (หกสิบห้าล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยหนึ่งบาทเก้าสตางค์) ให้แก่นายพิภัช อึ้งประภากร ประธานกรรมการ และนายนพรุจ อึ้งประภากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด จากกรณีไฟไหม้อาคารและสต๊อกสินค้าได้รับความเสียหาย โดยมีนายสุวิทย์ ศิริเอี่ยมแสง ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายไพรินทร์ ชัยเบญจพล รองผู้อำนวยการ ธุรกิจตัวแทน บมจ.กรุงเทพประกันภัย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานตัวแทนนายสุวิทย์  ศิริเอี่ยมแสง ถนนเพชรเกษม กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้