วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 12:30 น.

ประกัน

ร่วมมอบเงินเพื่อจัดซื้อวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้พิการ

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 17.01 น.

ร่วมมอบเงินเพื่อจัดซื้อวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้พิการ

 

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมศิษย์เก่า วปส. ร่วมมอบเงินจำนวน 400,000 บาท โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ (ขวา) เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นผู้รับมอบ เพื่อทำการจัดซื้อวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” 20,000 โดส จำนวน 10,000 ราย เพื่อกระจายให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้พิการทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร