วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 06:01 น.

ประกัน

จัดสัปดาห์มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ระดมทุนเข้ากองทุนเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 16.44 น.

จัดสัปดาห์มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ

ระดมทุนเข้ากองทุนเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

 

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ จัดงานสัปดาห์มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 6 ขึ้น เพื่อรณรงค์หารายได้เข้ากองทุน สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสในด้านต่างๆ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา บริเวณชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

               

 

ภายในงานมีการออกบูทจำหน่ายสินค้าอาหาร เสื้อผ้า งานหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรของมูลนิธิฯ นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากทีมโหราจารย์บ้านโหร ให้บริการพยากรณ์ดวงชะตาราศรีในราคาพิเศษ ซึ่งรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบเข้ามูลนิธิฯ ต่อไป

               

 

 

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ดำเนินงานภายใต้พันธกิจการอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการจัดตั้งกองทุนเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเพื่อผู้ป่วยเด็ก กองทุนเพื่อผู้ป่วยสตรี และกองทุนเพื่อผู้ป่วยสูงวัย 

 

 

ที่ผ่านมา ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์จัดหารายได้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิ รณรงค์รับบริจาคเงิน จัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 1 คัน มูลค่า 7,000,000 บาท มอบให้สภากาชาดไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 720,000 บาท แก่ศิริราชมูลนิธิ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดต้อกระจก ให้กับผู้ป่วยสูงวัยที่ยากไร้ รณรงค์จัดหาทุนผ่าตัดเด็กที่ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เป็นต้น ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอาคารไทยประกันชีวิต (ถนนรัชดาภิเษก) ชื่อบัญชีมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เลขที่ 684-1-06177-8 หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเอสพละนาด เลขที่ 278-2-24562-7