วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 14:34 น.

ไอที

กลุ่มทรู ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงานเสวนา Over the Top

วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 12.41 น.
กลุ่มทรู ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงานเสวนา Over the Top 
 
 
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดย พันเอก ดร.นที ศกุลรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) รองประธานกรรมการ จัดงานเสวนาการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Over the Top ในหัวข้อ “OTT In the New Digital Economy” โดยมี นายพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา (ที่ 3 จากซ้าย)  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน Strategic Content & Public Affairs บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้ประกอบการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ผู้ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยี และผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมหรือกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ Over the Top ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และสะท้อนภาพรวมของธุรกิจ OTT ในยุค New Digital Economy ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการเติบโตของธุรกิจดิจิทัลหลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้ตลาด OTT ในประเทศไทยมีการเติบโตไปสู่ธุรกิจหลากหลายรูปแบบในวงกว้าง