วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 17:05 น.

การตลาด

ซานตาเฟ่ บินลัดฟ้าดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 08.25 น.

ซานตาเฟ่ บินลัดฟ้าดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน  

 
                                                     
เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณสุรชัย  ชาญอนุเดช CEO บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด   ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร ภายใต้แบรนด์ “ซานตาเฟ่ (SANTA FE’)”  นำทีมผู้บริหารจาก บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท ซีโน  แปซิฟิค จำกัด, บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด และผู้บริหารรวมถึงพนักงาน ซานตา เฟ่  ตะลุยเมืองไทเป ประเทศไต้หวัน เพื่อศึกษาดูงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภายในและภายนอกองค์กร 

หน้าแรก » การตลาด