วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 17:25 น.

การตลาด

ซีลิคฯมอบแอลกอฮอล์เจล-อุปกรณ์ทางการแพทย์

วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 11.16 น.

ซีลิคฯมอบแอลกอฮอล์เจล-อุปกรณ์ทางการแพทย์

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) หรือ “SELIC” เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบันนั้น ทางซีลิคได้ส่งมอบแอลกอฮอล์เจล และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย หน้ากาก N95 ถุงมือแพทย์ หน้ากากอนามัย และ face shield เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์เอราวัณที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ   

นอกเหนือจากการมอบให้แก่ศูนย์เอราวัณในครั้งนี้แล้ว ทางซีลิคยังคงมอบแอลกอฮอล์เจล รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทีมงานเราต้องรอด วันพระยาสุเรนทร์, สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพ พื้นที่ 6 ศูนย์กลางบำเพ็ญสาธารณประโยชน์, หอการค้าไทย หน่วยงานทางราชการ หน่วยงานภาคประชาชน โรงพยาบาล สำนักงานต่าง ๆ และชุมชนรอบบ้าน เช่น ชุมชนวัดหลักสาม, ซอยลุงชิน เขตหนองแขม และโรงพยาบาลเทิง ชุมชนเชียงราย โดยสิ่งที่มอบไม่ใช่แค่แอลกอฮอล์เจล แต่มีอุปกรณ์การแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น ถุงมือ หน้ากาก N95 ชุด PPE รวมถึงของใช้จำเป็นเพื่อเป็นกำลังใจในช่วงภาวะวิกฤติ และการระบาดระลอกใหม่

หน้าแรก » การตลาด