วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 02:16 น.

การเมือง

"มท.-ยธ.-อสส."วางแนวป้องปชช.โดนหลอกจากไทยนิยม

วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561, 18.31 น.

"มท.-ยธ.-อสส."วางแนวป้องปชช.โดนหลอกจากไทยนิยม

 

"มหาดไทย"จับมือ ยุติธรรมและสำนักงานอัยการสูงสุด วางกรอบการสร้างการรับรู้ประชาชนเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

 

 

วันที่ 13 มี.ค.2561 ที่กระทรวงมหาดไทย นายบุญธรรมเลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการหารือเพื่อจัดทำกรอบเนื้อหาในการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี นางกรรณิการ์ แสงทอง  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายศักดา ช่วงรังษี เลขานุการอัยการสูงสุด และ นายกรุณา พันธุ์เพ็ชรเลขานุการรองอัยการสูงสุด ร่วมหารือ

 

ทั้งนี้ ตามกรอบหลักการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในประเด็นที่ 4 วิถีไทยพอเพียง และ ประเด็นที่ 5 รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย ซึ่งกำหนดลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ ในเรื่องดังกล่าว ในครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่  21 มีนาคม – 10 เมษายน 2561 และ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 – 30 เมษายน 2561
  


อย่างไรก็ตาม รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ร่วมเสนอแนะ และพิจารณากรอบการจัดทำเนื้อหาประกอบด้วย ประเภท รูปแบบพฤติกรรมการหลอกลวงประชาชน วิธีการ/แนวทางการป้องกันและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวง เพื่อจัดทำข้อมูลให้แก่ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับจังหวัด/กทม./อำเภอ นำไปถ่ายทอดสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่