วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 00:08 น.

การเมือง

วันเด็ก!หญิงหน่่อยลงพื้นที่อุบล แนะผู้ใหญ่ควรเรียนรู้ไปกับเด็ก

วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562, 12.34 น.

วันเด็ก!หญิงหน่่อยลงพื้นที่อุบล แนะผู้ใหญ่ควรเรียนรู้ไปกับเด็ก


วันที่ 12 มกราคม 2562  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยได้ลงพื้นที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยได้รับประทานอาหารเช้าที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่ง เจ้าของร้านได้ใช้ไมค์ประชาสัมพันธ์ในคนภายในร้านได้ทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้คุณหญิงสุดารัตน์ได้ทักทายกับประชาชนโดยได้แนะนำนโยบายของพรรค หลังจากนั้นได้เดินทางไปร่วมงานวันเด็กแห่งชาติที่จัดขึ้นโดยเทศบาลปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

 


คุณหญิงสุดารัตน์ ได้อวยพรให้กับเด็กว่า  การมีวันเด็กแห่งชาติ ก็เพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของเด็กว่าเด็กจะเติบโตมาเป็นอนาคตของประเทศ เด็กจะรู้หน้าที่ของตนเอง  ผู้ใหญ่จึงมีหน้าที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้  โดยเฉพาะปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เด็กสามารถหาความรู้ได้ตลอด 24 ชม. จึงอยากให้เด็กตั้งใจเรียน เป็นคนดีของสังคม และขอให้ใช้เทคโนโลยีคว้าโอกาสจากโลกยุคใหม่ มาเป็นโอกาสของเรา ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยด้วย 

 


พร้อมกันนี้คุณหญิงสุดารัตน์โพสต์ข้อความเนื่องในวันเด็กแห่งชาติว่า เด็กๆ ความคิดใหม่ดีๆ มากมาย ผู้ใหญ่ควรสนับสนุนส่งเสริม และเรียนรู้ไปพร้อมกัน  เชื่อว่าเด็กไทยทุกวันนี้ ส่วนใหญ่เข้าถึงเทคโนโลยี มีความรู้ และความคิดใหม่ๆ ปู่ย่าหลายคนได้เรียนรู้เทคโนโลยีจากหลานๆ  ผู้ใหญ่จึงต้องเรียนรู้ตลอดเวลา ไม่ต่างจากเด็กๆ เช่นกัน ทุกวันนี้ จึงไม่ใช่การที่ผู้ใหญ่จะมาคอยบังคับให้เด็กต้องอยู่ในโอวาท