วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 20:15 น.

การเมือง

พรรคพลังไทยรักไทยติวเข้ม! ผู้สมัคร ส.ส.สู้ศึกเลือกตั้ง

วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562, 13.08 น.

 

พรรคพลังไทยรักไทยติวเข้ม!
ผู้สมัคร ส.ส.สู้ศึกเลือกตั้ง

    

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 12 ม.ค.61 ที่สำนักงานใหญ่ พรรคพลังไทยรักไทย ตั้งอยู่เลขที่ 209 หมู่ที่ 2 ถนนอรุณประเสริฐ ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ได้มีการทำบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่และเปิดป้ายสำนักงานใหญ่พรรคพลังไทยรักไทย(พ.ท.ร.ท.) โดยมี ดร.คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล หัวหน้าพรรคพลังไทยรักไทย เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายพรรคพลังไทยรักไทย โดยมีสมาชิกพรรคจากทั่วประเทศและสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมงานอย่างคึกคัก
    

หลังสมาชิกพรรคพลังไทยรักไทยรับประทานอาหารร่วมกันเสร็จแล้ว พิธีกรในงานได้กล่าวเชิญ ดร.คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล หัวหน้าพรรคพลังไทยรักไทย เปิดประชุมมอบนโยบายพรรคพลังไทยรักไทย แก่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) จำนวน 350 คน ครบทุกเขตทั่วประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการลงพื้นที่รับผิดชอบหาเสียง เสนอนโยบายให้ประชาชนได้รับทราบ โดยเน้นการขาดแคลนแหล่งน้ำทำการเกษตร โดยชูนโยบาย โขง ชี มูล ปิง วัง ยม น่าน เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำทางการเกษตรขาดแคลน ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ซึ่งพรรคพลังไทยรักไทย ทำได้ และที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนต้องการให้มีการแก้ไขระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้มีวาระแค่ 5 ปี(ทุกวันนี้ กำนัน ผญบ. เกษียณ 60 ปี) แล้วเลือกตั้งใหม่

 

พรรคพลังไทยรักไทยเห็นด้วย ก็ได้บรรจุเป็นนโยบายของพรรคพลังไทยรักไทย คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องมีวาระการทำงาน 5 ปี เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ถ้าทำดี ประชาชนก็จะเลือกเข้ามาเป็น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอีกครั้ง  ถ้าทำไม่ดี ก็ไม่ถูกเลือก ส่วนปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ เช่น ยางพารา ปาล์ม มันสำปะหลัง ฯลฯ พรรคพลังไทยรักไทย มีแนวทางแก้ไข คือ จะให้กระทรวงเกษตรเข้าไปดูแล แทรกแซง ราคาพืชผลทางการเกษตรให้มีกำไร เช่น ราคายางพารา จะต้องขายได้ไม่ต่ำกว่า 80- 100 บาท สำหรับ การเลื่อนเลือกตั้งเป็นเดือน มี.ค.62 พอรับได้ เพราะ เป็นผลดีต่อพรรคพลังไทยรักไทย เพราะจะได้มีเวลาพบปะพี่น้องประชาชนมากขึ้น พร้อมนำเสนอแนวนโยบายของพรรคสู่ประชาชนได้เต็มที่ และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่หลากหลาย เพื่อนำไปปรับใช้เป็นนโยบาย อันนำไปสู่การแก้ไขที่ถูกทางและตรงจุดมากที่สุด
    

ดร.คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล หัวหน้าพรรคพลังไทยรักไทย( พ.ท.ร.ท.) กล่าวอย่างมั่นใจว่า พรรคพลังไทยรักไทย ส่ง ส.ส.ลงสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ครบทุกเขต 350 คนทั่วประเทศและมั่นใจจะได้ ส.ส. จำนวน 125 ที่นั่ง และจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล เพราะที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนจนครบทุกจังหวัดแล้ว ซึ่งพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการนักการเมืองรุ่นใหม่ โดยเฉพาะ พรรคพลังไทยรักไทย รณรงค์ ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง และไม่ใส่ร้ายพรรคอื่น เป็นแนวทางหลักไปบอกประชาชน  ทำให้ประชาชนชอบมาก จึงมีเสียงตอบรับเป็นอย่างดี...