วันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 00:58 น.

การเมือง

'เทวัญ'ย้ำ'ชพน.'ยกแก้ฝุ่นเป็นนโนบายวาระแห่งชาติ

วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562, 17.27 น.

'เทวัญ'ย้ำ'ชพน.'ยกแก้ฝุ่นเป็นนโนบายวาระแห่งชาติ  

 

วันศุกร์ที่ 18 ม.ค. 2562  ที่ทำการพรรคชาติพัฒนา เทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา กล่าวว่า พรรคชาติพัฒนาขอบคุณทุกฝ่ายโดยเฉพาะส่วนราชการต่างๆ ที่มีความตื่นตัว และร่วมมือกันในแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองใน กทม.อย่างจริงจัง  แต่คงยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอดเดือน ม.ค. และ ก.พ. นี้ พร้อมมาตรการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน  พรรคชาติพัฒนาเห็นว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกรณีเรื่องฝุ่นละออง เป็นเครื่องเตือนใจสังคมให้ตระหนักถึงภัยคุกคามด้านสุขภาพอนามัย และเศรษฐกิจจากปัญหาสิ่งแวดล้อม  เราควรจะต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและยกระดับของปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  เพื่อแก้ไขปัญหาให้สำเร็จ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และ วาระการพัฒนายั่งยืนของสหประชาชาติด้วย

 

 

หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา กล่าวอีกว่า มีหลายๆประเทศที่เคยผ่านประสบการณ์ลักษณะนี้ แต่ด้วยความเอาจริงเอาจังและมีมาตรการที่ถูกต้องเหมาะสม เขาก็ผ่านพ้นมาได้ กลายเป็นประเทศที่สวยงามและเป็นเมืองท่องเที่ยว  ทั้งนี้พรรคชาติพัฒนาจะเน้นย้ำและให้ความสำคัญกับนโยบายในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ และ นโยบายการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ใน กทม.และติดตามสนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงต่อไป