วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15:27 น.

การเมือง

ปชป.ตั้ง “เทิดพงษ์” นั่ง ปธ.ออกกฎ-กติกาทำศึกสายเลือด

วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562, 15.02 น.

ปชป.ตั้ง “เทิดพงษ์” เป็น ปธ.คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์เลือก “หัวหน้าพรรค” ไม่สรุปยกเลิกหยั่งเสียงหรือไม่ รอส่งกลับ กก.บห. เคาะ 23 เม.ย.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏฐ์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลงหลังการประชุมกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.)ว่า ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การเลือกตั้ง กก.บห.ชุดใหม่ 7 คน ประกอบด้วย นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ นายกนก วงศ์ตระหง่าน นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ น.ส.ผ่องศรี ธารากุล นายราเมศร รัตนเชวง และนายสุธรรม ระหงส์ โดยมอบให้นายเทอดพงษ์ เป็นประธาน และนางเจิมมาศเป็นเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่กำหนดวันเวลาและหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้ง กก.บห.ชุดใหม่ และหากมีกรณีใดจำเป็นต้องยกเว้นข้อบังคับหรือปรับปรุงข้อบังคับพรรคให้นำความเห็นนั้นเสนอต่อที่ประชุมกก.บห.เพื่อพิจารณาอีกขั้นหนึ่ง ในวันที่ 23 เม.ย. 

ส่วนจะมีการเปิดให้หยั่งเสียงสมาชิกพรรคเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะพิจารณา ทั้งนี้ยอมรับว่าในที่ประชุมมีผู้ให้ความเห็นส่วนหนึ่งให้ยกเลิกกระบวนการหยั่งเสียง แต่จะยุติอย่างไรเป็นหน้าที่ คกก.พิจารณาก่อน จากนั้นเสนอให้ที่ประชุมกรรมการบริหาพรรคพิจารณา โดยข้อสรุปจะอยู่ที่การตัดสินใจของกรรมการบริหารพรรคในวันที่ 23 เม.ย. สำหรับกรอบเวลาในการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่สามารถดำเนินการได้ไม่เกินวันที่ 23 พ.ค.ซึ่งจะครบกำหนด 60 วันหลังนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคลาออก แต่จะมีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในวันไหนยังบอกไม่ได้ สำหรับโหวตเตอร์ที่มีสิทธิเลือกกก.บห.ชุดใหม่มี 19 กลุ่มตามข้อบังคับพรรค เช่น ส.ส.ใหม่ อดีตส.ส.ที่ยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่ กก.บห.ชุดรักษาการ ตัวแทนจังหวัด สาขาพรรค อดีตรัฐมนตรีและสมาชิกอื่นๆ

 

หน้าแรก » การเมือง