วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 11:55 น.

การเมือง

'จุรินทร์'กำชัย! รั้ง หน.ปชป.คนที่ 8

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 13.35 น.

เลือกหัวหน้า ปชป.วุ่น ลงคะแนนสองรอบ หลังเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ กกต.มีปัญหา พบโหวตเตอร์บางราย ทำผิดกติกา ถ่ายรูปสลิปลงคะแนนเป็นหลักฐาน ผล “จุรินทร์” กำชัย รั้ง หน.ปชป.คนที่ 8 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังการแสดงวิสัยทัศน์ของ 4 ผู้สมัครชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คือ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ นายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค และนายกรณ์ จาติกวณิช คนละ 15 นาที ที่ประชุมได้เปิดให้มีการลงคะแนน โดยองค์ประชุมครั้งนี้มีทั้งหมด 309 คน แต่มาประชุม 291คน ไม่ได้มาร่วมประชุม 18 คน 

สำหรับการแบ่งสัดส่วนลงคะแนนจะมีสองส่วนคือ ส่วนแรก 70 % เป็นคะแนนของสส. 52 คน และอีก 30 % เป็นคะแนนของอดีตส.ส. อดีตกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขา เป็นต้น ซึ่งในการลงคะแนนมีการใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของ กกต.มาประมวลผล โดยในรอบแรกที่ลงคะแนนปรากฏว่าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของ กกต.มีปัญหาทำให้ต้องลงคะแนนใหม่อีกรอบ แต่ก็ยังมีปัญหาว่ามีผู้ลงคะแนนบางรายถ่ายสลิปลงคะแนนเป็นหลักฐาน ทำให้นาวาอากาศตรี สุธรรม ระหงษ์ รักษาการผู้อำนวยการพรรค ประกาศห้ามไม่ให้มีการดำเนินการดังกล่าวอีก ก่อนที่จะเปิดให้ลงคะแนนต่อ 

ปรากฏว่าผลการลงคะแนนเสียงจาก ส.ส. 52 คนในสัดส่วน 70 %  นายจุรินทร์ ได้รับเลือกมาเป็นอันดับหนึ่งคือ 25 คน ตามด้วยนายพีระพันธ์ 20 คน นายกรณ์ 5 คน และนายอภิรักษ์ 2 คน ส่วนคะแนนจากสัดส่วน 30 % นายจุรินทร์ ก็ยังคงได้อันดับหนึ่งด้วยคะแนน 135 นายพีระพันธ์ได้ 82 นายกรณ์ได้ 14 และนายอภิรักษ์ได้ 8 รวมคะแนนอย่างเป็นทางการนายจุรินทร์ ได้รับชัยชนะ เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่ 8 ด้วยคะแนน 50.5995 % ตามด้วยนายพีระพันธ์ 37.2160 % นายกรณ์ 8.4881 % และนายอภิรักษ์ ได้ 3.6965%

กลุ่มจุรินทร์กวาดเรียบ พาทีมนั่งกก.บห.ยกแผง 

ต่อมาที่ประชุมได้คัดเลือกตำแหน่งส่วนที่เหลือ เริ่มจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค ประกอบด้วยนายนราพัฒน์ แก้วทอง  รองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ ที่สามารถชนะนางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู  มาได้ นายไชยยศ จิรเมธากร  รองหัวหน้าพรรคภาคอีสาน ที่ชนะนายอิสสระ สมชัย   นายสาธิต ปิตุเตชะ  รองหัวหน้าภาคกลาง นายนิพิฎฐ์ อินทระสมบัติ  รองหัวหน้าภาคใต้ ชนะนายชินวรณ์ บุญยเกียรติ์. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์   รองหัวภาคกทม ส่วนตำแหน่งรองหัวหน้าตามภาระกิจ ประกอบด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายสามารถ ราชพลสิทธิ์    คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นายอลงกรณ์ พลบุตร นายกนก วงษ์ตระหง่าน นายอัศวิน วิภูศิริ นายสรรเสริญ สมะลาภา  และนายปริญญ์ พานิชภักดิ์  

ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคนายจุรินทร์ ได้เสนอชื่อนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน โดยที่ประชุมมีมติรับรอง พร้อมด้วยรองเลขาธิการ ประกอบด้วย นายธนา ชีรวนิจ  นางศรีสมร  รัศมีฤกษ์เศรษฐ์  พ.ท.สินธพ  แก้วพิจิตร นายอันวาร์ สาและ น.ส.จิตภัสร์   ตั๊น กฤดากร และ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ   ส่วนนายอภิชัย  เตชะอุบล  เหรัญญิกพรรค. นายวิรัช ร่มเย็น นายทะเบียนพรรค และนายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค