วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15:39 น.

การเมือง

'มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์'ทิ้งหัวหน้าพรรคแล้ว!

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 11.56 น.

วันที่ 23 พ.ค.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค โดยได้ส่งหนังสือแจ้งนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งระบุว่า ...บัดนี้ได้ผ่านพ้นการเลือกตั้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม จึงขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่

การลาออกนี้เป็นการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังคงสถานะสมาชิกภาพของพรรคเศรษฐกิจใหม่ และตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อ

ทั้งนี้ นายสุภดิช อากาศฤกษ์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1 จะทำหน้าที่รักษาการแทนหัวหน้าพรรค ตามข้อบังคับพรรค ข้อ 14 ไปก่อนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่  

โดยหนังสือที่แจ้งนายทะเบียนพรรคการเมืองดังกล่าว ระบุว่าหนังสือลาออกฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

หน้าแรก » การเมือง