วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 04:14 น.

การเมือง

'ธนาธร'หมดสิทธิ์เข้าสภาฯ มติศาลรธน. 9 ต่อ 0 รับคำร้องปม'ถือหุ้นสื่อ'

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 16.51 น.

วันที่ 23 พ.ค.2562  ผู้สื่อข่าวรายงานยว่า ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีมติเอกฉัทน์ 9  ต่อ 0 รับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ไว้พิจารณากรณีขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า คุณสมบัติของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ถือครองหุ้นใน บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจสื่อ เข้าลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส. ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6 ) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่            

นอกจากนั้น ศาลรัฐธรรมนูญ ยังมี 8 ต่อ 1 เสียง สั่งให้นายธนาธร หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่ กกต.ร้องขอ ตาม มาตรา 82 วรรค 2 ด้วย