วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 21:25 น.

การเมือง

ไม่พลาด! 'ศุภชัย'จากภูมิใจไทยคว้ารองปธ.สภาฯคนที่ 2

วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 17.12 น.

วันที่ 26 พ.ค.2562 การประชุมสภาผู้แทนราษฏรมีนายชัย ชิดชอบ สมาชิกอาวุโสสูงสุด ทำหน้าที่เป็นประธานชั่วคราว เป็นวันที่ 2  ได้พิจารณาในวาระเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ได้พิจารณาในวาระเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่  2 ระหว่างนายศุภชัย โพธิ์สุ จากพรรคภูมิใจไทย กับนายประสงค์ บูรณ์พงศ์ จากพรรคเสรีรวมไทย

ผลการนันคะแนนออกมาปรากฏว่า นายศุภชัย ได้ 256 คะแนนขณะที่นายประสงค์ได้ 239 คะแนน  จึงเป็นอันว่านายศุภชัยได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาฯคนที่ 2

ทั้งนี้ ระหว่างการนับคะแนน ได้มีสมาชิกเขียนชื่อเลือกเป็น นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย แต่คณะกรรมการนับคะแนน เห็นว่า ไม่ผิด เป็นการเลือกนายศุภชัย โพธิ์สุ จึงเกิดการประท้วงของฝ่ายพรรคเพื่อไทย ต้องการให้นับเป็นบัตรเสีย เนื่องจากเป็นการเขียนชื่อที่ระบุคนละคนกับผู้ที่ถูกเสนอชื่อ ถือว่าไม่เป็นไปตามหลักเจตนารมณ์ ไม่ใช่การสะกดผิด ทำให้นายศุภชัย ใจสมุทร เสนอความเห็นว่าการนับคะแนนดังกล่าว ควรให้ดูที่เจตนารมณ์ของผู้เลือก ขณะที่ทางฝั่งเพื่อไทยยืนยันว่า ต้องยึดตามหลักการ การเขียนชื่อนามสกุล เป็นอีกคนหนึ่ง ก็ต้องนับเป็นบัตรเสีย รวมถึงมีการทักท่วงว่ามีการผู้จดบันทึกผู้ลงคะแนนและมีการถ่ายวิดีโออย่างใกล้ชิด
          
ต่อมา นายชัย ได้วินิจฉัยว่า ให้นับคะนแนเสร็จก่อน แล้ว ผู้มีส่วนได้เสียกลับมาพิจารณาดูอีกครั้ง

หน้าแรก » การเมือง