วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 16:44 น.

การเมือง

มติกก.บห.ปชป.อนุมัติแล้ว 7 ชื่อรมต.

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 20.19 น.

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.62 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งมีวาระพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี โดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม 7 คน ได้แก่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน นายสาธิต ปิตุเตชะ นายนิพนธ์ บุญญามณี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รองหัวหน้าพรรค นายจุติ ไกรฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และอดีตเลขาธิการพรรค นายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา แต่ยังไม่ได้พิจารณาว่าคนเหล่านี้จะไปดำรงตำแหน่งกระทรวงใดบ้าง โดยจะนำผลดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมระหว่าง ส.ส.กับกรรมการบริหารพรรค ที่ได้เริ่มขึ้นในเวลา 17.40 น.ของวันนี้ 

รายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของนายถาวร ผู้เสนอตัว 3 คน นายจุรินทร์ จึงให้มีการลงคะแนนลับ ผลปรากฏว่านายถาวร ได้รับการสนับสนุนให้เป็นรัฐมนตรี โดยก่อนหน้านี้นายจุรินทร์ ได้ตกลงกับนายถาวร ว่าจะให้ตำแหน่งรัฐมนตรี เพื่อแลกกับการจบปัญหาแรงกระเพื่อมภายในพรรคและยังให้เหตุผลกับกรรมการบริหารพรรคให้สนับสนุนนายถาวรว่า เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพภายในพรรค 

ต่อมาเมื่อเวลา 17.20 น.ได้มีการประชุมร่วมระหว่างส.ส.กับกรรมการบริหารพรรค  ซึ่งจนถึงเวลา 20.00น.ยังคงมีการประชุมอย่างเข้มข้น