วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 01:10 น.

การเมือง

'บิ๊กป้อม'นั่งหัวโต๊ะติดตามแก้ภัยแล้ง เคาะงบบูรณาการน้ำเพิ่มเป็น 1.8 แสนล้าน

วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 15.01 น.

วันที่ 14 ส.ค.2562 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปี 2563 โดย พล.อ.ประวิตร กล่าวภายหลังการประชุมว่า รัฐบาลมีความห่วงใยปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน พร้อมมอบให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)ติดตามผลการดำเนินการและรายงานให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบต่อไป          

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในภาพรวมของประเทศปริมาณน้ำในภาพรวมของประเทศไทยปัจจุบัน ปริมาณฝนที่ตกตั้งแต่ 1 พ.ค. - 11 ส.ค.นี้ มีปริมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบทุกภาคยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่มากกว่าค่าเฉลี่ย 1 เปอร์เซ็นต์ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ที่มากกว่าค่าเฉลี่ย 3 เปอร์เซ็นต์ สำหรับการคาดการณ์ฝนในระยะ 3 เดือนจากนี้ เดือน ส.ค. ปริมาณฝนใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นภาคกลางและภาคตะวันออก เดือน ก.ย.ปริมาณฝนใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นภาคใต้ และเดือน ต.ค.ปริมาณฝนในทุกภาค ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์
          
นายสมเกียรติ กล่าวว่า ขณะที่การเคลื่อนตัวของพายุโซนร้อนวิภาในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ภาคเหนือ อีสาน กลาง และตะวันออกมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น ทำให้เขื่อนใหญ่มีน้ำเพิ่ม 1,560 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ที่ประชุมวางแผนการปรับลดการระบายน้ำจาก 4 เขื่อนหลักในลุ่มเจ้าพระยาแบบขั้นบันได้ เพื่อสำรองปริมาณน้ำไว้ต้นฤดูแล้งในปี 2562/2563 จำนวน 348 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมถึงวางแผนการใช้น้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองเพื่อการประปานครหลวงจำนวน 15 ล้านลูกบาศก์เมตร
          
เลขาธิการ สนทช. กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีการพิจารณาวงเงินงบประมาณบูรณาการด้านน้ำวงเงิน 1.8 แสนล้านบาท โดยหน่วยงานต่างๆ รวม 9 หน่วยงาน เสนอเพิ่มเติมจำนวน 1.3 หมื่นล้านบาท จากเดิมที่งบประมาณบูรณการด้านน้ำได้รับจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวในรัฐบาลชุดที่ผ่านมาประมาณ 1.6 แสนกว่าล้านบาท แต่หลังจากนี้งบประมาณดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาโดยสำนักงบประมาณอีกครั้ง และอาจถูกปรับลดไปประมาณครึ่งหนึ่งของงบประมาณที่เสนอไป คาดว่างบประมาณบูรณาการน้ำที่จะได้รับการสนับสนุนจริงอยู่ที่ประมาณ 6 - 7 หมื่นล้านบาท