วันพุธ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 15:57 น.

การเมือง

ประธาน กสม.ประณามทเหตุระเบิดป่วนเมืองยะลา

วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 15.06 น.

ประธาน กสม.ประณามเหตุระเบิดในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดยะลา – สนับสนุนให้รัฐเร่งจับตัวผู้กระทำผิด จัดตั้งศูนย์สิทธิฯของ กสม. ในพื้นที่ จชต. เพื่อเฝ้าระวังปัญหาและปฏิเสธการใช้ความรุนแรง

จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ตู้เอทีเอ็มและเผายางรถยนต์ในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดยะลาเมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เบื้องต้นมีรายงานว่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บหลายรายมีทั้งเด็กเยาวชนและสตรีนั้น

นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้กล่าวประณามการก่อเหตุความรุนแรงดังกล่าว ที่ส่งผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับผลกระทบและตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรม ผิดกฎหมาย และละเมิดต่อสิทธิในชีวิต และร่างกาย อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงจึงขอให้ผู้ก่อเหตุหรือผู้อยู่เบื้องหลังยุติการกระทำความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์

“ขอสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานความมั่นคงเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วมีมาตรการป้องกันการก่อวินาศกรรมทำลายทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วไป ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและเยียวยาแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างทั่วถึง”

นายวัส กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น ตั้งอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานีขึ้น ทำงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เพื่อทำงานเชิงรุกในการเฝ้าระวังสถานการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ ในพื้นที่ กับคุ้มครองและส่งเสริมในการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น

“ปัญหาความไม่สงบและความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา ต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง และปลูกฝังค่านิยมการปฏิเสธการใช้ความรุนแรงและการใช้ยุทธวิธีโจมตีสาธารณะที่สร้างความหวาดกลัวเพราะการใช้ความรุนแรงไม่เคยแก้ปัญหา แต่กลับจะยิ่งเพิ่มระดับความรุนแรงของความแตกแยกในสังคมมากยิ่งขึ้น” นายวัสกล่าว

หน้าแรก » การเมือง