วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 06:16 น.

การเมือง

พช.มอบหน้ากาก 3.5 หมื่นชิ้นช่วยกาชาดไทยฝ่าวิกฤติโควิด

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563, 19.11 น.

พช.ผนึกสตรีแห่งชาติฯมอบหน้ากากอนามัยให้สภากาชาดไทยฯ 35,000 ชิ้น เพื่อป้องกันติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมพลิกวิกฤติโควิดเป็นโอกาส สร้างอาชีพให้ชุมชนผลิตหน้ากากได้กว่า 1.6 ล้านชิ้น สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น 22 ล้าน

วันที่ 26 มี.ค.63 กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) จัดพิธีมอบหน้ากากอนามัยให้สภากาชาดไทย โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมฯร่วมมอบหน้ากากอนามัยให้แก่สภากาชาดไทยจำนวน 35,000 ชิ้น โดยมีนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทยและรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 3003ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่าตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น จำเป็นที่ทุกภาคส่วนของสังคมไทยจะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน สำหรับในส่วนของการป้องกันโรคติดเชื้อดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกลุ่มอาชีพ ผลิตหน้ากากอนามัยทำจากผ้าที่สามารถใช้แล้วนำมาซักได้อีก เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2563 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 20 วัน ซึ่งจากข้อมูลการผลิต ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 กลุ่มดำเนินการผลิตทั้งสิ้น 4,322 กลุ่ม/ราย จำหน่ายได้ทั้งสิ้น 1,653,784 ชิ้น มีรายได้มากกว่า 22 ล้านบาท

นอกจากการผลิตเพื่อจำหน่ายดังกล่าวแล้ว กรมการพัฒนาชุมชนยังได้ส่งเสริมให้กลุ่มฯมีการผลิตเพื่อบริจาคแจกจ่ายให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่คิดมูลค่า เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในภาวะวิกฤต สำหรับการบริจาคหน้ากากอนามัยให้กับสภากาชาดไทยในวันนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้เชิญชวน และรับบริจาคมาจากผู้มีจิตอันเป็นกุศลจากทั่วประเทศ โดยมีจำนวนจังหวัดที่ร่วมบริจาคทั้งสิ้น 76 จังหวัด ซึ่งหน้ากากอนามัยที่บริจาคให้กับสภากาชาดไทยในครั้งนี้สภากาชาดไทยจะได้นำไปใช้ในกิจการของสภากาชาดไทยในโอกาสต่อไป นับเป็นการต่อสายธารแห่งการให้ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญของสภากาชาดไทยดังคำที่ว่า “กาชาดช่วยเรา เราช่วยกาชาด”

“ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ไม่ใช้มือที่ไม่ได้ล้างสัมผัสใบหน้า แยกกินอาหารชุดของตัวเอง ไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน กินอาหารปลุกสุกใหม่ ออกกำลังกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการเข้าฝูงชน อาทิ ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ สวมหน้ากากอนามัยแบบผ้าเมื่ออยู่ในที่คนแออัดหลีกเลี่ยงสัมผัสผู้อื่น งดจับมือหรือสัมผัสสวมกอดควรเว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1 – 2 เมตร หากมีอาการไอ จาม ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง สังเกตอาการของตนเอง หากมีไข้สูง 37.5 องศาขึ้นไปมีอาการไอแห้งหายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบไปพบแพทย์ หรือโทร 1669” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวเชิญชวน

หน้าแรก » การเมือง