วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 01:38 น.

การเมือง

องค์ประชุมไม่ครบ! สภาฯถกงบฯ 64 ล่าช้า

วันพุธ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563, 12.08 น.

องค์ประชุมไม่ครบ! สภาฯถกงบฯ 64 ล่าช้า ขณะที่ "เลขาฯชวน" แจงไทม์ไลน์พรบ.งบฯยันตามกรอบ       

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2563 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 วาระ 2 และ3 วันนี้เริ่มขึ้น 09.30 น. ตามนัดหมาย แต่ไม่สามารถเปิดประชุมเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวได้ เนื่องจากมีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมประชุม 195 คน ไม่ครบองค์ประชุม ทำให้นายชวนหลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกาศให้สมาชิกร่วมลงชื่อ เพื่อเข้าประชุม เนื่องจากยังขาดองค์ประชุมอีกประมาณ 50 คน นายชวน จึงเปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
          
จากนั้น เวลา 09.45 น. นายชวน ได้เปิดประชุมอย่างเป็นทางการ และให้พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ ที่ถูกเลื่อนลำดับขึ้นมาแทนนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่ลาออก ปฏิญาณตนก่อนเข้าทำหน้าที่
          
ด้านนายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงกรอบเวลาการประชุมที่ตกลงกันไว้ 16-18 ก.ย. โดยวันนี้ (16 ก.ย.) จะพิจารณาถึง 24.00 น. และพักไปประชุมต่อ 09.30 น. วันพรุ่งนี้ (17ก.ย.) ส่วนวันที่ 18 ก.ย. จะพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อน 24.00 น. โดยจะสรุปและโหวตในวาระ 3 ช่วงเวลา 21.00 น. พร้อมขอให้ประธานบังคับใช้ข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัด
          
ขณะเดียวกัน นายวิรัช ยังแสดงความเป็นห่วงเรื่องระบบไฟฟ้าขัดข้อง เพราะในรัฐสภามีไฟฟ้าขัดข้องบ่อยในช่วงนี้ จึงขอให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจสอบ เพราะเมื่อช่วงที่มีฝนตกและน้ำไหลเข้ามาทำให้ไฟฟ้าขัดข้อง ไฟดับ ส่งผลให้การประชุมต่างๆทต้องงด หาก 16-18ก.ย. มีปัญหาดังกล่าว อาจทำให้การประชุมสภาฯขัดข้องได้
          
จากนั้น นายชวนได้ย้ำกับที่ประชุมว่า การพิจารณาจะให้แล้วเสร็จภายใน 105 วัน คือ ต้องเสร็จภายใน 28 ก.ย. ดังนั้นจึงไม่ได้มีปัญหาล่าช้าไป


กมธ.หั่นงบปี64เหลือ3.28ล้านล้าน มท.-ศาลได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่ม

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 16 กันยายน นี้ มีวาระสำคัญคือการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 วงเงิน 3.3ล้านล้านบาท วาระ2-3 ที่มีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง เป็นประธาน ตามที่กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี2564 พิจารณาเสร็จแล้ว

ทั้งนี้ กมธ.ตัดลดงบ ประมาณทั้งสิ้น 31,965,549,000บาท เพื่อนำไปจัดสรรให้ส่วนราชการตามที่ ครม.เสนอตามความเหมาะสมและจำเป็น 17,419ล้านบาท จัดสรรให้หน่วยงานให้หน่วยงานรัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ 509 ล้านบาท ทำให้เหลืองบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ทั้งหมด 3.28ล้านล้านบาท โดยมีกมธ.ขอสงวนความเห็น 36 คน และมี ส.ส.สงวนคำแปรญัตติ 182 คน
          
สำหรับหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุด คือ กระทรวงกลาโหม ถูกปรับลดงบประมาณ 7,788 ล้านบาท เหลือ 107,740, 146,800 บาท จากเดิมที่ขอไว้ 115,528, 646,800บาท ส่วนใหญ่รายการที่ถูกปรับลดเป็นโครงการผูกกันงบประมาณข้ามปีของเหล่าทัพ รองลงมาคือกระทรวงมหาดไทย ถูกปรับลด 3,863 ล้านบาท และกระทรวงศึกษาธิการ ถูกปรับลด 1,853 ล้านบาท กระทรวงอุดมศึกษาฯ ถูกปรับลด1,208 ล้านบาท
          
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อย่างไรก็ตามในส่วนของกระทรวงมหาดไทย แม้จะถูกกมธ.ปรับลดงบประมาณไป 3,863ล้านบาท แต่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ 10,656ล้านบาท เพื่อนำไปให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 588 ล้านบาท โครงการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส 5.1 แสนบาท และการจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,067 ล้านบาท
          
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ถูกกมธ.ปรับลดงบประมาณ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ อาทิ หน่วยงานศาล ถูกปรับลด 35 ล้านบาท แต่ได้รับจัดสรรให้เพิ่มให้ศาลยุติธรรม 509 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในแผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนแผนงานบุคลากรภาครัฐ 5,679 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนของบุคลกรหน่วยงานสาธารณสุข อาทิ กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสุขภาพจิต นอกจากนี้ยังจัดสรรงบประมาณให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพิ่มเติมอีก 1,083 ล้านบาท

"เลขาฯชวน"แจงไทม์ไลน์พรบ.งบฯยันตามกรอบ

อย่างไรก็ตามนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรอบเวลาในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ว่า สภาฯได้รับร่างฯจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 บรรจุในระเบียบวาระ 24 มิถุนายน 2563 พิจารณาในวาระรับหลักการ 1-3 กรกฎาคม 2563 และมีการตั้งกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯปี 64 จำนวน 72 คน และเมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา ได้บรรจุร่างฯหลังจากที่ กมธ. พิจารณาแล้วเสร็จ โดยในวันนี้ – 17 กันยายน สภาฯกำลังพิจารณาร่างฯ ในวาระ 2 ลงรายมาตราทุกมาตรา
  
อย่างไรก็ตามนายชวน ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปราย แปรญัตติ หรือสงวนคำแปรญัตติอย่างเต็มที่ หากไม่ทันในวันที่ 17 กันยายน อาจขยายไปถึงวันที่ 18 กันยายนนี้ ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายกำหนด105 วัน จะสิ้นสุดในวันที่ 28 กันยายนนี้ ดังนั้นเมื่อการพิจารณาวาระ2แล้วเสร็จในวันที่ 18 กันยายนนี้ ก็จะส่งไปยังวุฒิสภาพิจารณาต่อไป
          
ด้านนพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาฯ กล่าวว่า จากกรณีที่มีข่าวว่าร่างพ.ร.บ.งบฯ64 มีความล่าช้านั้น ไม่เป็นความจริง เพราะการพิจารณายังถือว่ายังอยู่ในกรอบเวลาของกฎหมายคือจำนวน 105 วัน