วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 03:53 น.

การเมือง

"เทพไท"กลัวท้องถิ่นหาเสียง ด้วยการเสนอฉีดวัคซีนโควิดเอง ชงรบ.ออกระเบียบให้ชัด

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564, 11.07 น.

วันที่ 14 ม.ค.2564  นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง กระแสความตื่นตัวเรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า เรื่องนี้มีการพูดถึงการผลิตวัคซีน เพื่อฉีดป้องกันเชื่อไวรัสโควืด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลก และประเทศไทยก็มีความตื่นตัวในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก รัฐบาลเองก็ได้ออกมาให้ความมั่นใจกับประชาชนว่า สามารถจัดซื้อวัคซีน เพื่อฉีดบริการให้กับประชาชนฟรีโดยไม่คิดมูลค่า ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป จนมีกระแสการตื่นตัวกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผู้บริหารท้องถิ่นหลายแห่ง ได้ออกมาแสดงความพร้อมในการตั้งงบประมาณจัดซื้อวัคซีน เพื่อฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นของตัวเอง

 

จึงมีการออกข่าวในเรื่องนี้ค่อนข้างหลากหลาย เป็นการแข่งกันหรือแย่งกัน สร้างกระแสข่าว ซึ่งมีทั้งผู้บริหารคนปัจจุบัน และผู้จะลงสมัครรับเลือกตั้งท้าชิง ต่างก็ออกมาแสดงจุดยืน และความพร้อมในการตั้งงบประมาณ เพื่อจัดซื้อวัคซีน จึงทำให้เกิดภาพการแข่งขัน แย่งชิงการจัดซื้อวัคซีน เพื่อให้บริการให้กับประชาชน ซึ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ที่มีความพร้อมในด้านงบประมาณที่แตกต่างกัน จะนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำของประชาชนที่จะได้รับวัคซีนในพื้นที่ของแต่ละอปท.ด้วย เพราะ อปท.แต่ละแห่งมีศักยภาพด้านงบประมาณที่ไม่เท่ากัน

ส่วนตัวเห็นว่าเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 มีสำคัญต่อประชาชนคนไทยทุกคน รัฐบาลควรจะมีแนวทาง มาตรการ และระเบียบที่ชัดเจน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกัน เช่น องค์กรระดับเทศบาลสามารถจัดซื้อวัคซีนได้หรือไม่ จะใช้งบประมาณส่วนไหนในการจัดซื้อ จะมีวิธีการจัดซื้ออย่างไร รัฐบาลจะอุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่นในด้านใดหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ หรือการแย่งกันซื้อ ชิงกันสร้างผลงาน สร้างภาพเพื่อหวังผลคะแนนนิยมในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง มากกว่าสุขภาพของประชาชน