วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 04:46 น.

การเมือง

"จุรินทร์" นำทีม ปชป. มอบถุงยังชีพ ช่วยน้ำท่วม"ปัตตานี ยะลา นราธิวาส"

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564, 15.37 น.

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564  เวลา 13.30 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยเวลา 13.30 น.ที่โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 14.25 น. มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนบ้านบินยา หมู่ 2 ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 15.50 น. มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ อบต.มะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จากนั้น 16.45 น. ตรวจเยี่ยมโครงการพาณิชย์ลดราคา! เพื่อประชาชน New Year Grand Sale 2021 ณ ร้านอีฟ แอนด์ อาร์ม มินิมาร์ท อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 17.20 น. มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนบ้านกลาพอ ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

โดยนายจุรินทร์ กล่าวว่า นำคณะพรรคประชาธิปัตย์และถุงยังชีพทั้งหมดรวมแล้ว 2,000 ชุด 4 จุด โดยมูลนิธิ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ที่มีตนเป็นประธาน ได้มีการจัดถุงยังชีพสำหรับลงไปช่วยเหลือพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมรวมทั้งสิ้น 10,000 ชุด โดย 2,000 ชุดนี้อยู่ในจำนวนนั้นด้วย จะมาช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในฐานะของมูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช นอกจากที่ส่วนราชการต่างๆ ที่มีหน้าที่ดำเนินการตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอยู่แล้ว

นายจุรินทร์ บอกด้วยว่า ครั้งนี้จะไปตรวจโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ล็อตที่ 8 ที่อำเภอสายบุรีด้วย ซึ่ง ล็อต 8 ลดราคามาตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมและจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2564 มีสินค้าที่เข้าร่วมรายการ ถึง 22,000 รายการ ลดสูงสุดถึงร้อยละ 85 ส่วน ภาคบริการมีมากกว่า 500 บริการ ที่ร่วมลดราคาลดสูงสุดถึงร้อยละ 87 

"นอกจากนั้นยังได้กำชับให้พาณิชย์จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมไปตรวจตราเรื่องสินค้าอย่าให้เกิดการขาดแคลนเพราะพื้นที่น้ำท่วมหลายครั้งจะพบปัญหาการขาดแคลนสินค้าตามมา รวมทั้งเข้าไปตรวจตราอย่าให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าซ้ำเติมผู้ประสบอุทกภัยเกิดขึ้นเด็ดขาด" หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว