วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 04:04 น.

การเมือง

กกต.เคาะเลือกตั้งเทศบาล 28 มีค.รับสมัคร 8-12 กพ.

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564, 15.45 น.

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แจ้งมติประกาศแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ซึ่งตามแผนการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ วันที่ กกต. จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
          
โดยวันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งและวันรับสมัครเลือกตั้ง เมื่อ กกต. ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จะออกประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 และวันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564