วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 00:00 น.

การเมือง

ครม.ลดภาษีที่ดินฯ-ขยายเวลายื่นแบบ ภงด.90/91 ออกไป 3 เดือน

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564, 15.22 น.

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564  นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการด้านภาษี เพื่อช่วยลดภาระรายจ่ายให้กับประชาชน และผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 โดยขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 63 ทั้ง ภงด.90, 91 ออกไปอีก 3 เดือน ซึ่งเดิมกำหนดสิ้นสุดยื่นวันสุดท้าย 31 มีนาคม 2564 ออกไปเป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รวมทั้งลดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 โดยลดลง 90% ของอัตราที่จัดเก็บ ครอบคลุมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ทำการเกษตร ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรมหรืออื่นๆ และที่ดินว่างเปล่า พร้อมทั้งลดค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรมทั้งการโอนซื้ออสังหาริมทรัพย์ และห้องชุดจากเดิม 2% ของราคาประเมินทุนทรัพย์เหลือ 0.01% และยังลดค่าจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดจากเดิม 1% ของมูลค่าที่จำนอง เหลือ 0.01%ทั้งนี้ การปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งลดค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม จะทำให้รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหายไป 41,445 ล้านบาท คณะรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปชดเชยรายได้ส่วนนี้ด้วย

เร่งบรรจุ "ข้าราชการ"  2.9 หมื่นคน เพิ่มพนักงานราชการ 2.1 แสนอัตราภายในปี 2567

นายอนุชา แถลงแถลงผลการประชุม ครม. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2564 ว่ามติ ครม.ได้รับทราบการเร่งรัดการสรรหาและบรรจุบุคลากรเข้ารับราชการ ในส่วนของที่สำนักงาน กพ. และในส่วนของราชการและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการ ซึ่งแนวทางในการเร่งรัดการดำเนินการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จะมีอยู่ 4 แนวทาง ดังนี้
          
1.เรื่องของการเพิ่มโอกาสและช่องทางการสมัครเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ประจำปี 2564 ซึ่งในเรื่องนี้ สำนักงาน กพ.ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ที่จะร่วมกันจัดสอบ ให้ดำเนินการเสร็จสิ้นในช่วงกลางปี 2564 นี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูjกับสถานการณ์ที่มาตรการทางสาธารณสุขด้วย สิ่งที่จะเร่งรัดคือการประกาศผลสอบให้ได้ภายในเดือนสิงหาคม 2564 นี้ และได้มีการเพิ่มจำนวนที่นั่งสอบ เพื่อที่จะได้รองรับให้กับผุ้ที่สนใจจะรับการสมัครสอบในปีนี้
          
2.เรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจากบัญผู้สอบแข่งขันได้ ทางสำนักงาน กพ.จะเร่งประสานงานจากส่วนราชการต่างๆ เร่งรัดการเรียกบรรจุบุคคล เพื่อที่จะเข้ารับราชการจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จากส่วนราชการต่างๆ ณ ตอนนี้ในบัญชีมีอยู่ประมาณ 29,800 กว่าคน ซึ่งจะเร่งรัดเพื่อที่จะให้หน่วยงานราชการ นอกเหนือจากนี้ให้ส่วนราชการสอบบรรจุเพิ่มเติมด้วย
          
3.การสนับสนุนการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในวิธีอื่น นอกเหนือจากการสอบแข่งขัน คือการบรรจุผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการบรรจุผู้ที่มีความรู้ความชำนาญสูง การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น รวมทั้งการบรรจุกรณีพิเศษอื่นๆ
          
4.การสำรวจสถานะอัตราว่างของส่วนราชการทุกทั้งหมด 149 หน่วยราชการ เพื่อให้เห็นสภาพข้อเท็จจริงของสถานการณ์ที่จะต้องจ้าง เพื่อที่จะดำเนินการ และให้ส่วนราชการรายงานผลเข้ามาที่ส่วนกลาง เพื่อวิเคราะห์สรุปผลงานให้เร็วที่สุด
          
ในส่วนของแนวทางเพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นการจ้างพนักงานราชการตามกรอบกำลังพนักงานราชการเพิ่มเติม ซึ่ง คพร. มีการประชุมอนุมัติกรอบพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2564-2567 จำนวน 219,800 กว่าอัตรา และจัดสรรทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณอายุอีก 1,309 อัตรา