วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 23:14 น.

การเมือง

"อนุทิน" พบตัวแทนนำเข้า โมเดอร์นา หารือขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด

วันจันทร์ ที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 15.18 น.

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข กล่าวว่า วันนี้ตนพร้อมด้วย นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้เข้าประชุมหารือกับผู้แทนบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ในการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา บรรยากาศเป็นไปด้วยความเข้าใจกันดี โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทผู้แทนฯ วัคซีนโมเดอร์นา ต้องการนำมาขึ้นทะเบียนในไทย และสอบถามความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ในประเทศไทย และการจำหน่ายให้เอกชน ซึ่งภาครัฐ พร้อมสนับสนุนแต่ขอให้มาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง
          
ทั้งนี้ ทางผู้ผลิตกำชับว่าจะจำหน่ายให้กับภาครัฐ หรือหน่วยงานของรัฐบาลเท่านั้น เท่ากับเอกชนจะซื้อโดยตรงไม่ได้ ในส่วนของภาครัฐ หากวัคซีนขึ้นทะเบียนแล้ว กระทรวงสาธารณสุขพร้อมให้องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้นำเข้าวัคซีน แต่ภาคเอกชนต้องยืนยันยอดการสั่งซื้อมาให้ อภ. เป็นตัวเลขที่ชัดเจน เพราะจะไม่มีการซื้อวัคซีนมาค้างสต็อก
          
"รัฐบาลไทยโดยกระทรวงสาธารณสุข พร้อมสนับสนุนการขึ้นทะเบียนของโมเดอร์นา และวัคซีนจากทุกบริษัทที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย โดยขอให้ผู้ผลิตส่งเอกสารตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนใช้ในภาวะฉุกเฉินของประเทศไทยต่อไป"
          
นายอนุทิน กล่าวว่า ขอย้ำว่าวัคซีนที่ใช้ทั่วโลกขณะนี้เป็นการใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่บริษัทผู้ผลิตเองก็กล่าวว่า หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์กับผู้ได้รับวัคซีน ก็ไม่สามารถเรียกร้องการชดเชยใดๆ จากบริษัทผู้ผลิตได้
          
แต่สำหรับประชาชนคนไทย ที่ได้รับการฉีดวัคซีนจากภาครัฐบาล หากเกิดผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ หรือถึงขั้นเสียชีวิต ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) จะมีมาตรา 41 ดูแลรับผิดชอบในส่วนนี้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทุกคน
          
สำหรับเรื่องการให้บริการวัคซีนให้กับประชากรในประเทศ นายอนุทิน กล่าวว่า อยากให้ทุกคนเข้ารับบริการ แต่ไม่บังคับให้ฉีด ตรงนี้เป็นสิทธิของประชาชน ซึ่งจะได้รับบริการตามวความเหมาะสม ซึ่งผ่านการพิจารณาตามหลักวิชาการอย้างถี่ถ้วน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันในระดับประชากร

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการองค์การอาหารและยา เปิดเผยความคืบหน้ากรณีการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด “โมเดอร์นา” มีรายละเอียดดังนี้ ขณะนี้บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ได้ยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นา ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ครบ 100% คาดว่าจะพิจารณาขึ้นทะเบียนได้ภายในเดือน พ.ค. ส่วนวัคซีนตัวอื่น ๆ อาทิ สปุตนิกวี ได้มี บริษัท คินเจน ไบโอเทค จำกัด ที่ยื่นเอกสารเข้ามา แต่ยังส่งมาไม่ครบ อย่างไรก็ตาม แม้วัคซีนป้องกันโควิดแต่ละยี่ห้อจะผ่านการขึ้นทะเบียนในต่างประเทศแล้ว แต่เพื่อคุ้มครองประชาชน จึงต้องผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาจาก อย.ไทยเสียก่อน

      

หน้าแรก » การเมือง