วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 01:01 น.

การเมือง

พบผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษธนบุรีติดเชื้อโควิดอีก 1,104 คน-คุกเชียงใหม่เฉียด 4,000 ราย

วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 21.02 น.

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม  2564  กรมราชทัณฑ์ ได้เปิดเผยยอดผู้ติดเชื้อ จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในเรือนจำและทัณฑสถานพื้นที่เสี่ยง (เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร) พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 1,104 ราย ในเรือนจำพิเศษธนบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา) โดยทั้งหมดที่ตรวจพบเพิ่ม เป็นผู้ต้องขังที่ติดเชื้อกลุ่มสีเขียว คือไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย และได้ดำเนินการรักษาด้วยการให้ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) เพื่อต้านไวรัสเป็นที่เรียบร้อย 

พร้อมเร่งดำเนินการตรวจเชื้อซ้ำในกลุ่มที่ยังไม่พบเชื้อเพื่อยืนยันผล ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อแยกกลุ่มเป้าหมายที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อออกจากกันได้อย่างทันท่วงที ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมราชทัณฑ์ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับมือ แก้ไข และจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการเร่งประสานโรงพยาบาลแม่ข่าย การเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และสำรองยาที่ใช้รักษาให้เพียงพอ พร้อมการดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นในด้านอื่นเพื่อป้องกันเชื้อ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ และการติดเชื้อจากผู้ต้องขังเข้าใหม่ รวมถึงเป้าหมายสำคัญ คือการเร่งจัดหาวัคซีนแก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง

ขณะนี้ เริ่มฉีดวัคซีนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำส่วนใหญ่แล้ว สำหรับผู้ต้องขังจะเริ่มต้นในกลุ่มผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว จนครอบคลุมผู้ต้องขังทุกรายในที่สุด

ผู้ต้องขังเรือนจำกลางคุกเชียงใหม่เฉียด 4,000ราย
 

ขณะเดียวกันรายงานข่าวแจ้งว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางกรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการดำเนินการพร้อมกันในเรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่เสี่ยงรวม8แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ผลปรากฏว่าเฉพาะเรือนจำกลางเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3,929 คน จากจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด 6,469 คน โดยจำนวนผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ดังกล่าวนั้น แทบจะเท่ากับยอดผู้ติดเชื้อสะสมของทั้งจังหวัดเชียงใหม่ในการระบาดระลอกเดือนเมษายน64 ที่จากข้อมูลรายงานสรุปของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 16 พ.ค.64 พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 4,000 คน
          
โดยผลการตรวจคัดกรองเชิงรุกในเรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่เสี่ยงทั้ง 8 แห่ง พบว่ามีผู้ต้องขังติดเชื้อรวมทั้งหมด 9,783 คน โดยเรือนจำพิเศษกรุงเทพ พบติดเชื้อ 1,960 คน จากจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด 3,023 คน,ทัณฑสถานหญิงกลาง ติดเชื้อ 1,039 คน จากจำนวนต้องขังทั้งหมด 4,488 คน,เรือนจำกลางคลองเปรม ติดเชื้อ 1,016 คน จากจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด 8,088 คน, เรือนจำพิเศษธนบุรี พบติดเชื้อ 1,725 คน จากจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด 4,015 คน ,เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ติดเชื้อ 43 คน จากจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด 2,671 คน ,ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ติดเชื้อ 12 คน จากจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด 5,876 คน และเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ติดเชื้อ 59 คน จากจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด 2,661 คน
          
ทั้งนี้ตามรายงานข่าวดังกล่าวที่ระบุว่าพบผู้ต้องขังในเรือนจำกลางเชียงใหม่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนเกือบ 4,000 คนนั้น รายงานข่าวแจ้งว่าพรุ่งนี้(17พ.ค.64)ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เวลา 10.30น.นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพลตรีถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ,นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่,พลตรีวุฒิไชย อิศระ รองเจ้ากรมการแพทย์ทหารบก,นายสุรศักดิ์ เผื่อนคำ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ และนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอแม่แตง เตรียมแถลงข่าวความร่วมมือในการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามเรือนจำกลางเชียงใหม่ ซึ่งหนึ่งในประเด็นที่จะมีการแถลงชี้แจงนั้นคือสถานการณ์การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำกลางเชียงใหม่กับผู้ต้องขังในเรือนจำที่ติดเชื้อ