วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 00:00 น.

การเมือง

10มิ.ย.!เหยื่อโควิดตายสูงมากอีกวัน 43 ราย ติดเชื้อรวมคุก 2,310 ราย

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 08.45 น.

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 2,310 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 2,208 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 102 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,035 ราย ผู้ป่วยสะสม 158,675 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 43 ราย