วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 18:42 น.

การเมือง

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย จำนวน 42 ราย

วันพฤหัสบดี ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 08.39 น.

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า
          ๑. นายเฟรเดริค ฟาฟร์
          ๒. นางสาวโซรา เฮเลีย ฟาฟร์
          ๓. นายแทโฮ โนอา ยูจีน ฟาฟร์
          ๔. นายจันเดอร์ ลัคมิจันด์ อิดนานี
          ๕. นายพาวัน อิดนานี
          ๖. นางทีน่า เชียง
          ๗. นายแพททริค สาลีอู
          ๘. นายฉี-หลุน หง
          ๙. เด็กหญิงซื่อ-ฮัน หง
          ๑๐. นายกีดีออน ออทโต้ มูเลนเบิร์ก
          ๑๑. นายมาร์ค เลวิส การิน
          ๑๒. นายมุน กี ยี
          ๑๓. นายชุน-ซุง เจิ้น
          ๑๔. นายซัลมาน กิล
          ๑๕. นายซาซาน กอสไซรี่
          ๑๖. นายเหว่ย ลิค ลี
          ๑๗. นายอามาร์จิต ซิงห์ ซาบรา
          ๑๘. นายเวนกัตตา สูบบา เรดดี้ โจนนาลา
          ๑๙. นายสเนฮาล มุกาน เมตตา
          ๒๐. นางเฟย เอี้ยน ฮั่ว
          ๒๑. เด็กหญิงหว่านถิง สุ่ย
          ๒๒. เด็กชายคังไข สุ่ย
          ๒๓. นายเหยียนเจิ้น หยาง
          ๒๔. นายม่อง-เจีย หยาง
          ๒๕. นายอาร์โนด์ เบียเลคกิ
          ๒๖. นายจุน ลอง โล
          ๒๗. นางบาลวินเดอร์ กอร์ จัดดา
          ๒๘. นางสาวนารีตา จัดดา
          ๒๙. เด็กชายราวิทย์ จัดดา
          ๓๐. นางชิว-เสียน กัว
          ๓๑. นางสาวเพ่ย-อี้ วู
          ๓๒. นางสาวแอนเจิ้ล วู
          ๓๓. นายเดวิด บอยส์ แกม
          ๓๔. นายคิตารุ อิชิดะ
          ๓๕. นายเจียหยาง เกา
          ๓๖. นายเหวิน จุ้น หวง
          ๓๗. นายชื่อเสียง ตาน
          ๓๘. นางสาวฟาง ยี่ หลี่
          ๓๙. นางสาวข่าย ซาน หลี่
          ๔๐. นางสาวจูจู ลิน
          ๔๑. นายหมิง-เสียน เลี่ยว
          ๔๒. นายซีวานดี ยาเดบ

          ได้ยื่นเรื่องราวขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้เห็นหลักฐานเป็นที่พอใจแล้วว่า ผู้ยื่นเรื่องราวได้ปฏิบัติตนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. ๒๕๐๘ จึงได้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต และผู้ยื่นเรื่องราวได้ปฏิญาณตนตามกฎหมายแล้วจึงประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ผู้ที่กล่าวชื่อมาแล้วนั้นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยแล้ว
          ประกาศ
          ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
          พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

หน้าแรก » การเมือง