วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:23 น.

การเมือง

ศบค.รายงานยอดฉีดวัคซีนโควิด 22 ก.ย. 646,519 โดส

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564, 11.53 น.

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้ป่วยรายใหม่ 13,256 ราย หายป่วยแล้ว 1,352,936 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,495,750 ราย เสียชีวิตสะสม 15,790 ราย ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 หายป่วยแล้ว 1,380,362 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,524,613 ราย เสียชีวิตสะสม 15,884 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 22 กันยายน 2564 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 46,669,535 โดส วันที่ 22 กันยายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 240,789 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 404,841 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 889 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อรวม 230,870,389 ราย อาการรุนแรง 97,801 ราย รักษาหายแล้ว 207,564,040 ราย  เสียชีวิต 4,732,705 ราย 

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 43,404,877 ราย
2. อินเดีย จำนวน 33,562,034 ราย
3. บราซิล จำนวน 21,283,567 ราย
4. สหราชอาณาจักร จำนวน 7,530,103 ราย
5. รัสเซีย

หน้าแรก » การเมือง